DAHİLDE İŞLEME REJMİ EĞİTİMİ

UİB Akademi'nin ihracatçılarımızın küresel rekabetteki gücünü artıracak, sürdürülebilir ihracat artışına katkı sağlayacak Dahilde İşleme Rejimi eğitimi, yüksek bir katılımcı sayısı ile online olarak gerçekleştirildi.

Seminer kapsamında; Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Nedir? (Tebliğ: 2006-12) ,Dahilde İşleme Rejiminin Önemi, Avantajları, Belgenin Elektronik Ortamda Alınması, Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları, Kapasite Raporunun Önemi., Döviz Kullanım Oranı, Eşdeğer Eşya Kullanımı, Yurt İçi Alımlar / Belgeden Belgeye Yurt İçi Alımlar, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler (Tebliğ: 2005-2), DİR İndirimli Teminat Uygulamaları, Yan Sanayici Kullanımı / Aracı İhracatçı Kullanımı, Dahilde İşleme İzni verilecek haller, Belge DİİB / İzin Dİİ Müracaatı., Elektronik Ortamda ''Dahilde İşleme İzin Belge'' Proje Hazırlanması., Belge / İzin Süreleri. – Ek Süreler, Covıd 19 Mücbir Sebep kapsamında Ek Süre, İhracatın Gerçekleştirilmesi, TEV – Telafi Edici Vergi Uygulamaları, DİR Kapatma Müracaatı, DİR İhracatın Gerçekleştirilmemesi – DİR Tedbirlerine Uyulmaması durumu, İkincil İşlem Görmüş Ürünler gibi başlıklar ele alındı.