İhracat Yönelik Devlet Destekleri Bilgilendirme Semineri

21 Aralık 2018 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mehmet Ali Kılıçkaya'nın katılımları ile” 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliği öncelikli olmak üzere İhracat Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen ihracata yönelik devlet destekleri hakkında”  bilgilendirme semineri gerçekleştirilmiştir.  Ayrıca üyelerimizin uygulamada karşılaştıkları sorun ve öneriler dinlenmiş ve genel bir değerlendirme yapılmıştır. Seminere 202 kişi katılmıştır.

İlgili Fotoğraflar