English

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB)

Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, emek-yoğun yapısı itibariyle ülkemizin istihdam yükünü kaldıran en önemli sanayi kollarımızdandır. Sektörümüz aynı zamanda küçük tesislerden, büyük üretim tesislerine kadar her büyüklükteki ünitelerde üretim yapabilen, bilgisayar destekli üretim sistemlerinin hızla gelişmekte olduğu, çevreye ve doğaya olumsuz etkisi olmayan modern bir sanayi koludur. Dünya üretim teknolojisinde kaydedilen ilerlemeler sayesinde Türk konfeksiyon sanayi, katma değeri yüksek markalı ürünlerin üretimi için; kalite, verimlilik, özgün tasarım, pazarlama ve sevkiyat kanalları oluşturma yolunda hızla ilerlemektedir. Ayrıca sektör yüksek ihracat performansı ve potansiyeli ile ülkenin dışa açılan penceresidir. Yine 1980'lerin başından itibaren başlayan ihracat atağının itici gücü hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü (tekstil sektörü dahil) olmuştur.

Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörünün bu önemi nedeni ile; Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Uludağ İhracatçı Birlikleri bünyesinde 1986'da Uludağ Tekstil ihracatçıları Birliği'ne bağlı olarak Bursa'da kurulmuştur. Bu iki ihracatçı birliği 1991'de Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği adı altında ikiye ayrılmıştır. 2016 yılı sonu itibariyle UHKİB, toplam 506 aktif üyeye sahiptir.

UHKİB'in misyonu; üyelerinin ihracat performansını yükseltmek ve uluslararası ticari faaliyetlerinde üyelerine yardımcı olarak ikili ve çok taraflı ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve tüm pazarlarda ihracatımızın artarak devam etmesini sağlamaktır. UHKİB; kanun ve yönetmeliklerle kendisine yüklenen bu görevi yerine getirebilmek, dış ticaretimizi ve diğer ülkeler ile karşılıklı ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla pek çok faaliyet gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetlerden bazıları aşağıdaki başlıklar altında yer almaktadır;

-PR faaliyetleri,

-Eğitim faaliyetleri,

-Danışmanlık hizmetleri,

-Koordinasyon faaliyetleri,

-Yayın faaliyetleri,

-İstatistik kayıtları,

-Ekonomik araştırmalar ve raporlama,

- Ticaret ve Alım Heyetleri

- Fuarlar

Bu faaliyetlere ek olarak Ekonomi Bakanlığı ve TİM koordinasyonunda yürütülmekte olan ülke masaları projesi ile de hedef ülkelerle ilgili olarak, ihracatçı firmalarımıza sürekli bilgi akışı ve destek sağlanmaya devam edilmektedir. Ayrıca, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği; tekstil ve konfeksiyon sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması, moda ve tasarım konusunda global trendlerin takip edilerek özgün trendlerin oluşturulması, moda ve tasarım konusunda bölgemizin bir çekim merkezi oluşturması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

2015 yılı TİM verilerine göre ülkemiz hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının %4'lük bölümünü gerçekleştiren UHKİB'in 2015 yılı ihracatı, 2014 yılı ihracat değerine göre %12,60 oranında azalış göstererek 498,6 milyon USD gerçekleşmiştir. 2015 yılında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler 117 milyon USD ile İspanya, 101,5 milyon USD ile Almanya ve 65 milyon USD ihracat değeri ile Birleşik Krallık olmuştur.

Hazırgiyim konfeksiyon sektörü için dış ticarette en büyük rakip ülkeler; Uzakdoğu ülkeleriyken pazarlama ve dağıtım kanalları sayesinde, sevkiyat sürelerinin kısa olması gibi avantajları da kullanarak, ülkemiz dünya konfeksiyon sektöründeki rekabetini artırarak sürdürmektedir. Ayrıca globalleşen Dünya'da, ülkemizi bir moda ve ticaret merkezi haline getirme yolunda ilerleyen üyelerimiz, bu misyonunu uluslararası düzeye de taşıma amacındadır.


Hazır Giyim ve Konfeksiyon İştigal Konuları

İhracat Rakamları

Yönetim Kurulu İletişim bilgileri