English

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB)

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), ticareti geliştirme faaliyetleri, ihracata yönelik devlet yardımları, eğitim, seminer ve konferans düzenlenmesi, dâhilde işleme rejimi ve ihracatın desteklenmesi ve geliştirilmesi konusundaki hizmet ve görevler çerçevesinde üyelerini desteklemektedir.

Uludağ İhracatçı Birlikleri bünyesinde 1987 yılında Bursa'da kurulan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) 2015 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin 17 ilinde 225'i faal olmak üzere toplam 1.187 üyeye sahiptir.

UYMSİB, ihracatçıları bilgilendirmek adına yıl boyunca düzenlediği çeşitli seminer ve paneller aracılığıyla üreticilerin ve ihracatçıların bir araya gelmesini sağladığı gibi, çeşitli ürün ihracında yaşadığı sorunları tespit ederek, çözüm önerilerinin dile getirilmesi ve çözüme ilişkin uygulamaların hayata geçirilmesi için etkin bir rol oynamaktadır.

UYMSİB olarak ürün grubu bazında gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamlarına bakıldığında; öne çıkan ihraç kalemlerimiz arasında en başta; zeytin, yaş meyvede kiraz ve bölgesel ürünümüz olan Bursa Siyah İnciri ile armut, ayrıca yaş sebzede biber ve domates gelmektedir.

'Çocuğunuza Yediremediğinizi Başkasına Yedirmeyin'' sloganı UYMSİB patentli

UYMSİB, güvenli gıdanın tedarik edilmesi için üreticilerden nihai tüketiciye kadar, her kesimin sorumluluklarının bilinciyle hareket etmesine dikkat çekmek amacıyla logosunda da yer verdiği "Çocuğunuza Yediremediğinizi Başkasına Yedirmeyin'' sloganının telif hakkını (patent) almış ve tüm basılı dokümanlarında kullanarak gıda güvenliğine vurgu yapmış ve hatırlatıcı bir rol oynamıştır.

YENİ PAZARLAR

UYMSİB, Yeni pazarlar oluşturulması bakımından büyük bir önemle üzerinde durulan ihraç izinlerinin alınması konusunda çeşitli çalışmalar içindedir. Bursa Siyah İncir 'inin Amerika'ya ihraç izniyle ilgili olarak ABD Tarım Bakanlığı nezdinde yürütülen çalışmalar resmi olarak 2007 yılında başlamış olup devam etmektedir. Yine Japonya'ya kiraz limon ve greyfurt ihraç izni alınması çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edilmiş, Araştırma Enstitüleri ve Japon Tarım Bakanlığı'ndaki işlemlerin hızlandırılması amacıyla; "Uzak Doğu'ya Meyve İhracatını Geliştirme Komitesi” çalışmalarında Japon uzmanlardan danışmanlık hizmet alımı sağlanmış olup, 2014 yılı itibariyle Japonya'ya limon ihraç izni alınmış, ABD, Japonya, G. Kore ve Çin'e ihraç izni alma girişimleri de sürdürülmektedir.

2015 yılı itibariyle Çin'e kiraz ihracatı izni alma çalışmaları kapsamında ilerleme kaydedilmiş ve Çin ile karşılıklı protokoller tamamlanmıştır. 2016 yılı itibariyle Çin'e kiraz ihracatının başlaması beklenmektedir.

BURSA SİYAH İNCİRİ ÖZELİNDE YAPILAN EK ÇALIŞMALAR

 • 2010 yılında Bursa Siyah İncir'i için yaptığımız çalışmalarda öncelikle tehlike oluşturan ruhsatsız olduğu halde kullanımı yaygınlaşan "ethephon” kullanımını sıfırlar düzeyine çektik. Bu başarıya önderlik eden sn. Valimiz ve tüm destek verenlere minnettarız.
 • Bursa Siyah İnciri Üreticileri için 2011 ve 2012 yıllarında Aydın Erbeyli İncir Arşt Enst.'ne Bursa Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü ile birlikte teknik gezi düzenledik ve çok yararlı oldu.
 • TRT incir belgeseli yapım çalışmalarında "Bursa Siyah İncir " yönüyle çekimlerine destek verdik.
 • UYMSİB olarak son yıllarda büyük önem verdiğimiz "tarım ilacı kalıntıları” konusundaki düzeltici faaliyetlerimiz devam edecektir. Bu konuda son bir gelişme olarak"Çocuğunuza Yediremediğinizi Başkasına Yedirmeyin”sloganıyla üreticisinden tüketicisine herkese en açık bir şekilde mesaj vermek üzere bu sloganın UYMSİB olarak "telif hakkını aldık ve gıda güvenliği konularında bu ifadeyi kendimize rehber edinmeye karar verdik.
 • 2012 yılı başında İngiltere düşesi Kate Middleton'ın hamilelikteki rahatsızlıklarına BSİ ile şifa bulduğu haberi UYMSİB katkılarıyla ulusal medyada geniş olarak yer almış ve BSİ tanıtımı ile bazı konularının seslendirilmesine fırsat verilmiştir.
 • BSİ' nin yurt dışında da haksız rekabetle pazarlanmasına karşı koruma çalışmaları kapsamında özellikle İsrail kökenli bir firmanın İsrail'de üretilen inciri "Bursa Figs” adı altında AB ülkelerinde pazarlamasının önüne geçmek üzere gerekli girişimlerde bulunulmuştur.
 • 2013 yılında UYMSİB tarafından ‘'Bursa Siyah İncirini Koruyalım Sektör Toplantısı'' gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında, katılımcılara, yeni pazar çalışmaları, yabancı alım heyetleri görüşmeleri, teknik geziler, paneller, sektörel ticari heyetler, URGE (kümelenme) projesi, fuarlar, seminerler gibi birçok alanda, ihracat hacmimizi geliştirmek için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.
 • 2014 yılında, Bursa Siyahı İnciri Konferansı Ve Sektör Toplantısı gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıda 2014 yılı ihracat hedefleri ve Bursa Siyahı İnciri Yetiştiriciliğinde Önemli Sorunlar Ve Çözümleri hakkında, katılımcılar bilgilendirildi. Toplantıda yapılan konuşmaların ardından serbest kürsü bölümünde, programa katılan üreticiler ve ihracatçılar, özellikle pazarda yaşanan sorunlarla ilgili görüşlerini dile getirerek, geniş kapsamlı katılımla sorunlara çözüm arayışlarının devam etmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirttiler.
 • 2014 yılı Ekim ayında, UYMSİB ‘Bursa Siyah İncirini Koruyalım' çalışmaları kapsamında, 3 farklı günde 3 farklı ilçedeki (Osmangazi, Nilüfer, Mudanya) Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlükleri, Ziraat Odaları ve Üreticiler ile bir araya gelerek, 2014 incir sezonunun değerlendirildi ve Bursa Siyah İncirinin korunması konusu ele alındı.
 • 2015 yılında, "Bursa Siyahı'' İncirinin ihracatta karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek ve ihracatı artırıcı stratejiler geliştirmek üzere, ihracatçılar ile üreticilerin bir araya geldiği, "2015 sezonu Bursa Siyahı İncir İhracatını Değerlendirme Paneli” gerçekleştirilmiştir.
 • 2015 Bursa Siyahı İhracatı Sezonunda gerekli tedbirlerin alınması için, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile birlikte son derece hassas bir çalışma yürütülerek, hem Bursa özelinde, hem de diğer illerdeki birimlerde bu konuda alarm durumunda çalışma başlatılmıştır ve bu kapsamda; UYMSİB tarafından, 2015 Yılı Bursa Siyahı İnciri hasat sezonu ve ihracatı öncesinde, Ethephon Kullanılmaması ve Kesim ve İhraç Tarihlerine Uyulması hususunda tüm sektör paydaşları, hasat sezonu yaklaştığında yazılı olarak bilgilendirilmiştir.

PROJELER

1) "BSİ' ne Uygun İlek İncir Çeşidinin Saptanması Ve İlek İncir Bahçesinin Tesisi”. Projesi ve Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı liderliğinde; UYMSİB koordinasyonunda Aydın İncir Araştırma Enstitüsü, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Bursa Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden hizmet alımı şeklinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AR-GE Proje Destekleri Programı kapsamında 2014 yılından bu yana yürütülmektedir. Proje kapsamında Uludağ Üniversitesi'nde ilek bahçesi kurulmuş ve ağaçlarda ilek inciri yetiştiriciliği yapılarak Bursa Siyahı İnciri'ne uygun ilek çeşidi belirleme çalışmalarına devam edilmektedir.

2) Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Tebliği Kapsamında "Uluslararası Pazarlarda Gıda Güvenliği Farkındalık Projesi” yazılmıştır. Proje kapsamında Küme firmaların ihtiyaçları bir ihtiyaç analizi raporu ile tespit edilmiş ve bu kapsamda eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında eğitim ve yurtdışına yönelik çalışmalar yapılarak projenin devamlığı sağlanacaktır.

3) "Marmara Bölgesi Meyve Bahçelerinde Akdeniz Meyve Sineği [(Ceratitis capitata(Wiedemann) Diptera: Tephritidae)]'nin Biyoekolojisi, Zararı, Yayılışı ve Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi" projesi UYMSİB'nin teknik işbirliği ile Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından 2015 yılında yürütülmeye başlanmıştır. Proje kapsamında Marmara Bölgesinde ekonomik olarak yetiştiriciliği yapılan incir başta olmak üzere meyve türlerinde, Akdeniz Meyve Sineği'nin yayılışı ve zarar oranı tespit edilmeye çalışılmaktadır.

4) "Bursa İlinde Şeftali Üretiminin Sosyo -Ekonomik Analizi" Projesi UYMSİB işbirliği ile Gıda Kontrol ve Yem Merkez Araştırma Enstitüsü (Bursa ) liderliğinde 2015 yılında yürütülmeye başlanmış olup, projeye ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Proje kapsamında üreticilerden bilgi toplanması adına anket çalışmaları devam etmektedir.

5) "Bursa Siyahı İncirinde (Ficus caricaL.) Ethephon'un Metaboliti 2-Hydroxyethyl Phosphonic Acid'e (HEPA) Dönüşüm Sürecinin ve Kalıntı Düzeylerinin Araştırılması” projesi Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ( Bursa ) liderliğinde UYMSİB işbirliğiyle 2012 yılında başlamış ve 2014 yılında sonlanmıştır. Bu proje ile Bursa Siyah incirinde gelişmeyi düzenleyen ethephon kullanımını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik olarak siyah incirlerde ethephon ve ethephon metaboliti HEPA'nın kalıntı düzeylerinin tespiti ve ethephonun HEPA'ya dönüşüm sürecinin anlaşılması sağlanmıştır.

6) Bursa Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi liderliğinde "Europe Local Manufacturers Training Platform / ELMA-TP” projesi. Bu proje Yunanistan, Letonya, İtalya ve Slovenya'daki ilgili kuruluşların katılımı ile «Leonardo da Vinci / Transfer of Innovation » programı kapsamında onaylanmış ve Kasım 2013'de yürürlüğe girmiştir, proje 30 Kasım 2015 tarihinde sona ermiştir. Proje kapsamında; Proje kapsamında Bursa'da önemli olan şeftali, armut gibi ürünlerin ürünlerin envanter çalışması yapılmıştır. Ayrıca üreticilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışmalar yapılmıştır.

7) Bursa Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi liderliğinde BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı desteğiyle "MENŞEİ BURSA” isimli Proje, Bursa' da yaklaşık 2 bin işletmeye esnaf ve üreticiye yöresel ürün ve coğrafi işaret konusunda farkındalık oluşturması hedeflenmekte olup proje Temmuz 2013'de başlayan proje sona ermiştir. Projeyle; Bursa'yla özdeşleşen Gemlik Zeytini, İnegöl Köftesi, Armut, Siyah İncir, Kestane gibi yöresel ürünlerin hem ön plana çıkması, hem de turizm tanıtımı açısından bu ürünlerin ulusal ve uluslararası alanda bir araç olarak kullanılması amaçlanmış olup, proje kapsamında; Bu ürünlerin, Mevcut durumda bilinirliği İle sağladığı istihdam İle sağladığı gelir, İlin markasına ve diğer sektörlere sağladığı katkı, İlden kaynaklanan özelliklerine göre belirlenmiştir.

YMS SEKTÖRÜNÜN AKILCI, ETKİN, ÖRGÜTLÜ, REKABET GÜCÜ YÜKSEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLMESİ BAŞTA ÜRETİCİLERİMİZİN VE İHRACATÇILARIMIZIN VE ÜLKEMİZİN YARARINA OLACAKTIR.

GÜÇLÜ ÜRETİCİ - GÜÇLÜ İHRACATÇI


 

 

  

Yaş Meyve ve Sebze Birliği İştigal Konuları

İhracat Rakamları

Yönetim Kurulu İletişim bilgileri 

 

Yms English Web Pages Yms Türkçe Web Sitesi