English

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB)

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), ticareti geliştirme faaliyetleri, ihracata yönelik devlet yardımları, eğitim, seminer ve konferans düzenlenmesi, dâhilde işleme rejimi ve ihracatın desteklenmesi ve geliştirilmesi konusundaki hizmet ve görevler çerçevesinde üyelerini desteklemektedir.

Uludağ İhracatçı Birlikleri bünyesinde 1987 yılında Bursa'da kurulan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) 2016 yılı sonu itibariyle 101 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmış olup Türkiye'nin 17 ilinde 225'i faal olmak üzere toplam 1.187 üyeye sahiptir.

UYMSİB, ihracatçıları bilgilendirmek adına yıl boyunca düzenlediği çeşitli seminer ve paneller aracılığıyla üreticilerin ve ihracatçıların bir araya gelmesini sağladığı gibi, çeşitli ürün ihracında yaşadığı sorunları tespit ederek, çözüm önerilerinin dile getirilmesi ve çözüme ilişkin uygulamaların hayata geçirilmesi için etkin bir rol oynamaktadır.

2016 yılı itibariyle UYMSİB ihracatı bir önceki yıla göre değer bazında %-3 düşüşle 101,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ürün grubu bazında gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamlarına bakıldığında; öne çıkan ihraç kalemlerimiz arasında en başta; zeytin, yaş meyvede kiraz ve bölgesel ürünümüz olan Bursa Siyah İnciri ile armut, ayrıca yaş sebzede biber ve domates gelmektedir. En önemli ihracat pazarlarımız başta Almanya olmak üzere, Hollanda, Birleşik Krallık, Belçika, Avusturya, Romanya, Norveç, İsveç, Fransa ve Birleşik Devletler'dir. Avrupa birliği Ülkeleri ihracatımızda en önemli paya sahiptir. Avrupa Birliği Ülkeleri'ni sırasıyla; Diğer Avrupa Ülkeleri, Orta Doğu Ülkeleri, Amerika Ülkeleri, Eski Doğu Bloku, Asya Ve Okyanusya Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Serbest Bölgeler ve Afrika Ülkeleri izlemiştir.

UYMSİB olarak, Yeni pazarlara ihracat yapılması sektörümüz açısından büyük bir önem arz etmektedir. ABD'ye Bursa Siyah İncir 'i ve Uzakdoğu'ya yaş meyve sebze ihraç izniyle ilgili olarak çalışmamız devam etmektedir. 2015 yılı itibariyle Çin'e kiraz ihracatı izni alma çalışmaları kapsamında ilerleme kaydedilmiş ve Çin ile karşılıklı protokoller tamamlanmıştır. 2017 yılı itibariyle Çin'e kiraz ihracatının başlaması beklenmektedir.

UYMSİB olarak, gıda güvenliği konusunda bilgilendirme faaliyetleri, sektörde meydana gelen ulusal ve uluslararası gelişmelerin takip edilmesi, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması amacıyla çalışmalar, yeni pazarlar hakkında bilgilendirme, sektör ürünlerinin ihracatının arttırılması amacıyla değerlendirme toplantıları, ihracatçı ve üreticileri bilgilendirme faaliyetleri, sektör paydaşları ile iş birliği ve koordinasyon sağlanması çalışmaları, sektörel seminer, toplantılar, paneller gibi etkinlikler organize edilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca, sektörle ilgili olarak diğer kurumlar tarafından gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlanmaktadır. 2017 yılında da gerek yeni pazarlara ihracat yapılması gerekse mevcut pazarlardaki sektör ihracatının payının artması için UYMSİB olarak çalışmalarımız devam etmektedir.


 

 

  

Yaş Meyve ve Sebze Birliği İştigal Konuları

İhracat Rakamları

Yönetim Kurulu İletişim bilgileri 

 

Yms English Web Pages Yms Türkçe Web Sitesi