AAPEX 2020 Fuarı (Las Vegas-ABD) Milli Katılım Organizasyonu

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE

SİRKÜLER NO: 56

 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından 03-05 Kasım 2020 tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilecek olan AAPEX 2020 – Otomotiv Aftermarket Fuarı'na milli katılım organizasyonu düzenlenmesi planlanmakta olup, fuara katılmak isteyen firmalarımızın belirtilen son tarihten önce başvurularını tarafımıza iletmeleri büyük önem arz etmektedir.

ABD 11 milyon adet ile dünyanın en büyük motorlu araç üreticilerinden birisidir ve dünyanın en büyük otomotiv üretim merkezleri arasında yer almaktadır. ABD aynı zamanda yıllık 17.5 milyon adetlik büyük bir iç pazara sahiptir. Bu aynı zamanda ülkede canlı bir aftermarket pazarına işaret etmektedir. ABD dünyanın en büyük otomotiv ithalatçısıdır. Ülkenin otomotiv ithalatı 2019 yılında 310 milyar USD olarak gerçekleşirken, sadece 8708 faslındaki tedarik endüstrisi ithalatı da 70 milyar USD olmuştur. Diğer ürünlerle birlikte ülkenin tedarik endüstrisi ithalatının 100 milyar USD'ye ulaştığı tahmin edilmektedir. ABD'ye yönelik otomotiv ihracatımız son 3 yıldır 1 milyar USD'nin üzerinde gerçekleşmektedir ve ABD otomotiv endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. ABD'ye yönelik tedarik endüstrisi ihracatımız da 2019 yılında 575 milyon USD'ye ulaşmıştır. ABD birçok tedarik endüstrisi ürünü ithalatında gümrük vergisi uygulamamaktadır. Yapılacak çalışmalar ile ülkenin 100 milyar USD'ye ulaşan tedarik endüstrisi ithalatından daha fazla pay alabilmek mümkün gözükmektedir.

AAPEX Fuarının seyahat ve konaklama hariç diğer standart hizmetler dâhil nakliyeli ve dekorasyonlu standlı m² satış fiyatı 780 ABD Doları olarak belirlenmiş olup, 2017/4 sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenmesi için Ticaret Bakanlığına müracaat edilecektir. ABD 2020 yılı için hedef ülke olarak açıklanmış olup, devlet desteği oranı %70 olarak uygulanacaktır.

Fuara katılmak isteyen firmaların 2.340 ABD Doları avansı Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şube (Şube Kodu:1229) nezdindeki ABD DOLARI HESAP NO: 00158048012268448 IBAN NO: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48 Birliğimiz hesabına, katılımcı şirket banka hesabından Birliğimiz banka hesabına döviz transferi olacak şekilde ödedikten sonra, https://bit.ly/2SpRQlN linkinden ulaşılabilen online başvuru formunu doldurmaları ve formda yer alan dekont yükleme alanına avans ödeme dekontunun bir kopyasını yüklemeleri gerekmektedir.

Katılımcı firmaların milli katılım alanına yerleştirilmeleri fuara ilk kez milli katılım gerçekleştirilmesi nedeniyle 2 kriter göz önüne alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecektir:

1) Avans ödeme ve başvuru yapma önceliği (1. ağırlıklı kriterdir)

2) Talep edilen m² büyüklüğü (2. ağırlıklı kriterdir)

Fuar başvurularının en geç 20 Mart 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

  •  AAPEX Las Vegas / Las Vegas-ABD / 03 – 05 Kasım 2020
  •  m2 fiyatı 780$
  •  başvuru için avans ödemesi 2.340$
  •  https://www.aapexshow.com/
  •  Devlet Desteği: %70
  •  Fuara başvuru linki: https://bit.ly/2SpRQlN
  •  Son başvuru tarihi: 20 Mart 2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Birgül POLAT
Genel Sekreter V.

 

 

Uygulanacak Teşvikler

  Fuar, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de   yayımlanan 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine   İlişkin Karar” çerçevesinde devlet desteği kapsamına Bakanlık onayı durumunda alınacaktır.
  Bu karara göre; Bakanlıkça belirlenecek ve resmi web sayfasında ilan edilecek; yer kirası,   nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında   ödenecek  bedelin
 · Katılımcılar (üretici-imalatçı organizasyonları dahil) için % 50'si fuara katılım sonrasında destek   olarak ödenir. (üst limit 2020 yılı için 117.000 TL'dir)
 · Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek hedef ülkelerde gerçekleştirilecek fuarlarda destek oranı   %70 olarak uygulanacaktır.

 Desteğe tabi tüm ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde havale yoluyla firma hesabından   yapılması gerekmektedir.
 Şahıs firmaları söz konusu devlet desteğinden faydalanamamaktadır.

Katılım

ücreti

 Katılım bedeli (üretici/imalatçı organizasyonları dahil): 780 ABD Doları ($) / m2
 Fuara katılan firmalar 2017/4 sayılı Karar kapsamında yurt dışı fuar katılımlarına sağlanan   teşviklerden fuar sonrası yararlandırılacaklardır. Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin   tamamını Birliğimize ödeyecek ve devlet destek evraklarını, fuar bitimini müteakip en geç üç ay   içerisinde KEP (kayıtlı e-posta sistemi) üzerinden Birliğimize gönderecektir.
 Fuar katılımına ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında dosyanızın
 Birliğimizce incelenmesine müteakip herhangi bir eksik bulunmaması durumunda Türkiye   Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.

Katılım Ücretine

Dahil Hizmetler

 - Yer kirası
 - Özel tasarım stant inşaatı ve standın standart malzemelerle genel dekorasyonu
 - Sergi mallarının gümrükleme ve sigortalama işlemleri dahil gidiş-dönüş nakliyesi
 - Elektrik, internet bağlantısı
 - Fuar kataloğuna giriş
 - Genel tanıtım giderleri
 - Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma
 - İçecek ikramları
 - Genel güvenlik ve temizlik

Ödeme Koşulları

 Katılımcılar 2.340 $ avansı peşin ödeyeceklerdir (ödeme başvuru sahibi firma hesabından   Birlik hesabına banka havalesi yoluyla yapılacaktır)
 (avansın ödendiğini gösterir dekont başvuru formu ile birlikte online olarak yüklenecektir).
 Avans ödemesi sonrası kalan tutar iki eşit taksitte ödenecektir:
 1. taksit – en geç 01 Haziran 2020 tarihine kadar
 2. taksit – en geç 01 Ağustos 2020 tarihine kadar ödenmelidir.
 Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda ödemiş   oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No

 Alıcı: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
 Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Ticari Şubesi (1229)
 Dolar Hesap No: 00158048012268448
 Dolar IBAN: TR74 0001 5001 5804 8012 2684 48

 Ödemeler yapılırken, fuarın adı dekont üzerinde belirtilecek ve dekontun bir kopyası
 online başvuru formunda yer alan alana yüklenecektir. (İlk ödemeyi yaptıktan sonra,
 banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu'nu doldurmayı unutmayınız ve
 ulaştığına dair teyit alınız.)
 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Kararın   Uygulama Usul ve Esasları'nın 10. Maddesinin 1. ve 2. fıkrasında:
 (1)Organizatörlerin tanıtım desteği kapsamındaki harcamalarına ilişkin ödemeleri   ile  katılımcıların   yapacağı ödemelerin bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme   belgeleri ile tevsik   edilmesi gereklidir. Katılımcı tarafından bu şekilde yapılmayan   ödemeler,fuar destek   başvurusunda değerlendirmeye alınmaz.
 (2) Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamındaki ödemelerini, katılımcılara
veya katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından destek
müracaatı süresi içinde fuarın yetkili organizatörünün hesabına veya faturada açıkça
belirtilen hesaba aktarmakla
yükümlüdür.” denilmekte olup, teşvik ödemelerinde sıkıntı
yaşamamanız açısından; fuara katılım bedeli ödemelerinin firmanız banka hesabından
Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması

gerekmektedir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fuarlar ve Tanıtım Şubesi
Tel :
0 224 219 10 00 – Dahili: 1913
E-posta: hamamcioglun@uib.org.tr
İlgili Kişi:
Nur Cemile Hamamcıoğlu