Ticaret Heyeti Katılım Koşulları

  1. Tüm başvuralar on-line formdoldurularak yapılır.
  2. Başvurunun işleme alınabilmesi içinöncelikle eğer talep edilmişse ön ödeme (avans) tutarının ödenmiş veBirliğimize bildirilmiş olması gerekmektedir.
  3. Heyet başvurularının kesinleşmesi için sonbaşvuru/son ödeme tarihine kadar katılım ücretinin tamamının ödenmiş veBirliğimize bildirilmiş olması gerekmektedir.
  4. Katılım kontenjan ile sınırlıdır.Ödemelerini süresinde yapan katılımcılara, başvuru sıralamasına göre yerverilmektedir.
  5. Katılım ücreti yatırıldıktan sonra,başvuru sahibinden kaynaklanan nedenlerden dolayı heyete katılamama durumunda, para iadesi yapılmaz.
  6. Duyuru metni ve/veya ekinde yer alan heyetprogramı taslak niteliktedir. Gereklilik halinde Birliğimiz, heyet programını revizeetme hakkına sahiptir.
  7. Uçuş süreleri ve resmi programdankaynaklanan nedenlere, seyahatin başlangıç ve bitiş tarihlerinde +/- 1 gündeğişiklikler olabilmektedir. Bu gibi durumlarda artan veya azalan konaklama veyol maliyetleri katılımcılara yansıtılacaktır, ancak, katılımını iptal edenbaşvuru sahiplerine para iadesiyapılmayacaktır.
  8. Gidilecek olan ülkelerdeki yabancıfirma ve kurumlara dağıtılmak üzere Katılımcı Türk firmalarımızın bilgileriniiçeren "Katılımcı Türk Firma Katalogu” hazırlanabilecektir. Söz konusu katalogunhazırlanmasında, katılımcı firmalarımız tarafından doldurulacak olan BaşvuruFormlarındaki bilgiler esas alınacaktır. Bu nedenle, Başvuru Formunun eksiksiz vedoğru olarak doldurulması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra firma katalogunayeni firma bilgilerinin ilave edilmesi mümkün olmayacaktır.
  9. Program ve heyete ilişkin gelişmeler, www.uib.org.trweb sitesi üzerinden ve/veya, başvuru formunda belitmiş olduğunuz katılımcıyaait e-mail adresi üzerinden duyurulmaktadır. Lütfen uçuştan 1 gün öncee-maillerinizi ve www.uib.org.tr web sitesini kontrol ediniz.
  10. İlgiliülkelerde, yabancı firmalar ile Türk firmalarımız arasında düzenlenecek olan "İkiliİş Görüşmeleri”nin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve genel heyetorganizasyonunun sorunsuz yürütülebilmesi açısından, programda belirtilen yer ve saatte tüm katılımcı firmalarımızın hazırbulunması gerekmektedir.