English

AUTOMECHANIKA JOHANNESBURG 2017 FUARI KATILIM BEDELİ İNDİRİMİ HK

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE

SİRKÜLER NO: 8

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda, Birliğimizce milli katılım organizasyonu gerçekleştirilecek olan Automechanika Johannesburg 2017 Fuarı'nın daha önce ön duyuruda 650$/m2 olarak çıkılan satış fiyatı, 630$/m2 olarak belirlenmiştir. Hâlihazırda başvurusunu tamamlamış olan katılımcılarımız da kalan bakiyelerini 630$/m2'den hesaplayarak ödeyeceklerdir.

Fuarın detayları aşağıda sıralanmaktadır:

Automechanika Johannesburg / Johannesburg-Güney Afrika Cumhuriyeti / 27-30 Eylül 2017 / m2 fiyatı 630$ / başvuru için avans ödemesi 1.700$ / www.automechanikasa.co.za/

Devlet Desteği: %70 Fuara başvuru linki: http://goo.gl/QVMqdi

Anılan fuara Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecek olan Türkiye Milli Katılım Organizasyonu ile katılmak isteyen firmaların katılım ücreti avansını ekte verilen Birliğimiz ABD DOLARI hesabına havale ederek ilgili başvuru formunda yer alan dekont yükleme alanına dekontun bir kopyasını yüklemeleri gerekmektedir. Katılımcı firmaların bu fuarda Türkiye Milli Standına yerleştirilmelerine başlanmış olup, yeni avans ödemesi yapan firmalarımıza direkt bölümlenmiş yer planı gönderilerek boş olan stantlardan seçim yapmaları sağlanacaktır.

Fuar katılım bedelleri katılımcı firma hesabından Birlik hesabına banka havalesi şeklinde ödenecektir. Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda yatırmış oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

Güney Afrika ve Sahraaltı coğrafyasının en büyük otomotiv yan sanayi fuarında yer alabilmeniz için sunulan bu büyük fırsatı kaçırmayıp siz de bir an önce başvurunuzu yaparak fuarda yerinizi alın.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mümin KARACAKAYALILAR

Genel Sekreter

Ödemeler için Birliğimizin banka hesap no'ları:

USD HESAP NO : 00158048012268448 IBAN NO: TR740001500158048012268448

Dekont ve başvuru formunu online gönderdikten sonra lütfen ulaştığına dair teyit alınız.)

Uygulanacak Teşvikler

Fuar, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/5 sayılı "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ”i çerçevesinde destek kapsamındadır. Bu tebliğe göre; katılımcı (*) tarafından organizatöre m2 üzerinden ödenecek katılım bedelinin;

  • Katılımcılar (üretici-imalatçı organizasyonları dahil) için % 50'si

(maksimum 50 m2lik alan için ve toplam destek tutarı 15.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere) fuara katılım sonrasında destek olarak iade edilir.

  • 2017 yılı için Ekonomi Bakanlığı'nca hedef ülkeler belirlenmiş olup Güney Afrika hedef ülke olduğu için destek oranı %70 olarak uygulanacaktır.

2009/5 sayılı Tebliğ'de yapılan değişikliğe göre her bir katılımcı firmanın en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı ulaşım bileti de destek kapsamındadır. Ancak bilet ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde havale yoluyla firma hesabından yapılması gerekmektedir.

Şahıs firmaları söz konusu devlet desteğinden faydalanamamaktadır.

Devlet destek oranında ve destek şartlarında yapılacak olası değişiklikler katılım bedeline yansıtılacaktır.

Katılım ücreti

· Katılımcılar (üretici/imalatçı organizasyonları dahil): Automechanika Johannesburg için 630 ABD DOLARI($) / m2,

Fuara katılan firmalar 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamında yurt dışı fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden fuar sonrası yararlandırılacaklardır.

Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin tamamını Birliğimize ödeyecek ve Devlet Destek evraklarını Birliğimize teslim edecektir. Fuar katılımına ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında dosyanızın ilgili Birlikçe incelenmesine müteakip herhangi bir eksik bulunmaması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.

Katılım Ücretine

Dahil Hizmetler

- Yer kirası

- Özel tasarım stand inşaatı ve standın standart malzemelerle genel dekorasyonu

- Sergi mallarının gümrükleme ve sigortalama işlemleri dâhil gidiş-dönüş nakliyesi

- Elektrik, İnternet bağlantısı

- Fuar kataloguna giriş

- Genel tanıtım giderleri

- Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma

- İçecek ikramları

- Genel güvenlik ve temizlik

Ödeme Koşulları

Katılımcılar, Automechanika Johannesburg için 1.700$ avansı peşin ödeyeceklerdir (ödeme başvuru sahibi firma hesabından Birlik hesabına banka havalesi yoluyla yapılacaktır)(avansın ödendiğini gösterir dekont başvuru formu ile birlikte online olarak yüklenecektir). Avans ödemesi sonrası kalan tutar iki eşit taksitte ödenecektir.

Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No

Alıcı: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği

Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Organize Sanayi Şubesi (398)

USD Hesap No: 00158048012268448

USD IBAN: TR740001500158048012268448

Ödemeler yapılırken, fuarın adı dekont üzerinde belirtilecek ve dekontun bir kopyası online başvuru formunda yer alan alana yüklenecektir. (İlk ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu'nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.) Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları'nın 6.Maddesinin 2.Fıkrasında: "Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamında organizatöre yönelik ödemelerini, Katılımcılara veya Katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere (harcama yapmaya yetkili olduğunun imza sirkülerinden görülmesi veya noter aracılığıyla Katılımcı adına böyle bir yetkinin verildiğinin belgelendirilmesi zorunludur.) ait banka hesabından organizatörün banka hesabına destek müracaatı süresi içinde aktarmakla yükümlüdürler."denilmekte olup, teşvik ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; fuarakatılım bedeliödemelerinin firmanız bankahesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Fuarlar ve Tanıtım Şubesi

Tel : 0 224 219 10 00

E-posta:ozturka@uib.org.tr

Güney Afrika Johannesburg Fuarı - Alpay ÖZTÜRK - dahili: 1902 ozturka@uib.org.tr

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
full_show_floorplan.pdf 627,96 KB İndir
Hall_5_as_at_21_October_2016.pdf 162,10 KB İndir
Sirkuler_No8_Automechanika_Johannesburg_2017_Fuari_hk.pdf 520,28 KB İndir
Yerlesim_plani_Automechanika_Johannesburg_2017.xlsx 14,99 KB İndir