English

OİB 2016 MİLLİ KATILIM FUARLARI DUYURUSU HK.

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ'NE

SİRKÜLER NO: 343

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından 2016 yılı içerisinde 6 fuara milli katılım organizasyonu düzenlenmesi planlanmakta olup, daha önce Automechanika Cidde Fuarının duyurusu yapılmıştı. Cidde fuarı dışında kalan diğer 5 fuarın (yeni fuar organizasyonları eklenmesi durumunda yeniden duyuruya çıkılacaktır), detayları aşağıda sıralanmaktadır:

1) ExpoINA PAACE Automechanika Mexico City / Mexico City-Meksika / 13-15 Nisan 2016 / m2 fiyatı 750$ / başvuru için avans ödemesi 1.250$ / http://paace-automechanika-mexico.us.messefrankfurt.com/mexicocity/en/for_attendees/welcome.html

Fuara başvuru linki: http://goo.gl/rVdapU

2) MIMS Automechanika Moscow / Moskova-Rusya Federasyonu / 22-25 Ağustos 2016 / m2 fiyatı 450 € / başvuru için avans ödemesi 1.350 € / http://www.mims.ru/en-GB/

Fuara başvuru linki: http://goo.gl/Yd2tto

3) Automechanika Frankfurt / Frankfurt-Almanya / 13-17 Eylül 2016 / m2 fiyatı 500 € / başvuru için avans ödemesi 1.500€ / http://automechanika.messefrankfurt.com/frankfurt/en/besucher/willkommen.html

Fuara başvuru linki: http://goo.gl/I3dc0h

4) IZB Wolfsburg 2016/ Wolfsburg-Almanya / 18-20 Ekim 2016 / m2 fiyatı 400€ / başvuru için avans ödemesi 1.200 € / http://www.izb-online.com/en/home.html

Fuara başvuru linki: http://goo.gl/yP1eWZ

5) Automechanika Shanghai 2015 / Shanghai- Çin / Aralık 2016 / m2 fiyatı 500$ / başvuru için avans ödemesi 1.500$ / http://automechanika-shanghai.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en/visitors/welcome.html

Fuara başvuru linki: http://goo.gl/NbJqSF

Anılan fuarlara Birliğimiz tarafından gerçekleştirilecek olan Türkiye Milli Katılım Organizasyonları ile katılmak isteyen firmaların birden fazla fuara başvuru yapılacaksa başvuru formlarını ayrı ayrı her fuarın linkine girerek online olarak doldurmaları ve her fuar için ayrı ayrı katılım ücreti avanslarının ekte verilen Birliğimiz ABD DOLARI ve EURO hesaplarına yatırarak ilgili başvuru formunda yer alan dekont yükleme alanına dekontun bir kopyasını yüklemeleri gerekmektedir. Katılımcı firmaların tüm fuarlarda Türkiye Milli Standına yerleştirilmeleri 3 kriter sırasıyla gözönüne alınarak Birliğimizce gerçekleştirilecektir:

1) Fuara Birliğimiz organizasyonu ile daha önceki yıllarda katılım sağlayıp sağlamama ve eski katılım sayısı (öncelikle eski katılımcılara tekrar katılıp katılmayacakları sorulacak, öncelikle tekrar katılacak eski katılımcılar yerleştirilecek, daha sonra yeni katılımcılar yerleştirilecektir)

2) Avans ödemesi önceliği

3) Talep edilen m2 büyüklüğü

Bir fuar için yatırılan avans bedeli diğer fuarlar için yer seçim önceliği sağlamamakta olup yatırılan avans ödemesinin açıklama kısmına mutlaka hangi fuar için yatırıldığı yazılmalıdır. Tüm fuar katılım bedelleri katılımcı firma hesabından Birlik hesabına banka havalesi şeklinde yapılacaktır. Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda yatırmış oldukları katılım ücretleri geri ödenmeyecektir. Fuar başvurularının 31 Aralık 2015 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mümin KARACAKAYALILAR

Genel Sekreter

Ödemeler için Birliğimizin banka hesap no'ları:

EUR HESAP NO : 00158048012268452 IBAN NO: TR630001500158048012268452

USD HESAP NO : 00158048012268448 IBAN NO: TR740001500158048012268448

Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2015 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar. (Stand yerleşimlerinde 2. kriter avans ödeme tarihi olduğundan, avans ödemesi olmadan başvuru formunun yerleşmede herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Dekont ve başvuru formunu online gönderdikten sonra lütfen ulaştığına dair teyit alınız.)

Uygulanacak Teşvikler

Fuar, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/5 sayılı "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ”i çerçevesinde destek kapsamındadır. Bu tebliğe göre; katılımcı (*) tarafından organizatöre m2 üzerinden ödenecek katılım bedelinin;

  • Katılımcılar (üretici-imalatçı organizasyonları dahil) için % 50'si

(maksimum 50 m2lik alan için ve toplam destek tutarı 15.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere) fuara katılım sonrasında destek olarak iade edilir.

  • 2016 yılında Ekonomi Bakanlığı'nca belirlenecek hedef ülkelerde gerçekleştirilecek fuarlarda destek oranı %70 olarak uygulanacaktır (henüz Bakanlığımız 2016 hedef ülkelerini açıklamamıştır.)

2009/5 sayılı Tebliğ'de yapılan değişikliğe göre her bir katılımcı firmanın en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı ulaşım bileti de destek kapsamındadır. Ancak bilet ödemelerinin bankacılık sistemi içerisinde havale yoluyla firma hesabından yapılması gerekmektedir.

Şahıs firmaları söz konusu devlet desteğinden faydalanamamaktadır.

Devlet destek oranında ve destek şartlarında yapılacak olası değişiklikler katılım bedeline yansıtılacaktır.

Katılım ücreti

· Katılımcılar (üretici/imalatçı organizasyonları dahil): ExpoINA PAACE Automechanika Mexico için 750 ABD DOLARI($) / m2, ve Automechanika Shanghai için 500 ABD DOLARI ($) / m2,

· Katılımcılar (üretici/imalatçı organizasyonları dahil): MIMS Powered by Automechanika Moscow için 450 EURO (€) / m2, Automechanika Frankfurt için 500 EURO (€) / m2 ve IZB Wolfsburg için 400 EURO (€) / m2 katılım bedeli ödeyeceklerdir.

Fuara katılan firmalar 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamında yurt dışı fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden fuar sonrası yararlandırılacaklardır.

Fuar katılımcısı firma, katılım toplam bedelinin tamamını Birliğimize ödeyecek ve Devlet Destek evraklarını Birliğimize teslim edecektir. Fuar katılımına ilişkin Devlet Desteği karşılığı tutar fuar sonrasında dosyanızın ilgili Birlikçe incelenmesine müteakip herhangi bir eksik bulunmaması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından doğrudan firmanın banka hesabına yatırılacaktır.

Katılım Ücretine

Dahil Hizmetler

- Yer kirası

- Özel tasarım stand inşaatı ve standın standart malzemelerle genel dekorasyonu

- Sergi mallarının gümrükleme ve sigortalama işlemleri dahil gidiş-dönüş nakliyesi

- Elektrik, İnternet bağlantısı

- Fuar kataloguna giriş

- Genel tanıtım giderleri

- Türk katılımcıları için hazırlanacak katalogda yer alma

- İçecek ikramları

- Genel güvenlik ve temizlik

Ödeme Koşulları

Katılımcılar, ExpoINA PAACE Automechanika Mexico City için 1.250$, MIMS Automechanika Moscow için 1.350€, Automechanika Frankfurt için 1.500€, IZB Wolfsburg için 1.200€, Automechanika Shanghai için 1.500$ avansı peşin ödeyeceklerdir (ödeme başvuru sahibi firma hesabından Birlik hesabına banka havalesi yoluyla yapılacaktır)(avansın ödendiğini gösterir dekont başvuru formu ile birlikte online olarak yüklenecektir). Avans ödemesi sonrası kalan tutar iki eşit taksitte ödenecektir:

1.taksit - en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar

2.taksit - en geç 1 Mart 2016 tarihine kadar ödenmelidir.

Firmalarımızın herhangi bir sebepten ötürü katılımdan vazgeçmeleri durumunda katılım ücretleri geri ödenmeyecektir.

Ödemenin Yapılacağı Banka Hesap No

Alıcı: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği

Banka Adı: Türkiye Vakıflar Bankası Bursa Organize Sanayi Şubesi (398)

USD Hesap No: 00158048012268448

USD IBAN: TR740001500158048012268448

Euro Hesap No: 00158048012268452

Euro IBAN: TR630001500158048012268452

Ödemeler yapılırken, fuarın adı dekont üzerinde belirtilecek ve dekontun bir kopyası online başvuru formunda yer alan alana yüklenecektir. (İlk ödemeyi yaptıktan sonra, banka dekontu ile birlikte Online Başvuru Formu'nu doldurmayı unutmayınız ve ulaştığına dair teyit alınız.) Örneğin bir firma hem Moskova hem Frankfurt Fuarına katılım sağlayacaksa ayrı ayrı 1.350€ ve 1.500€ avans ödemesi yapmak zorundadır. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları'nın 6.Maddesinin 2.Fıkrasında: "Katılımcılar, yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamında organizatöre yönelik ödemelerini, Katılımcılara veya Katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere (harcama yapmaya yetkili olduğunun imza sirkülerinden görülmesi veya noter aracılığıyla Katılımcı adına böyle bir yetkinin verildiğinin belgelendirilmesi zorunludur.) ait banka hesabından organizatörün banka hesabına destek müracaatı süresi içinde aktarmakla yükümlüdürler."denilmekte olup, teşvik ödemelerinde sıkıntı yaşamamanız açısından; fuarakatılım bedeliödemelerinin firmanız bankahesabından Birliğimizin banka hesabına aktarılması, bankaya elden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Fuarlar ve Tanıtım Şubesi

Tel : 0 224 219 10 00

E-posta:ozturka@uib.org.tr

Tüm Fuarlar İlgili Kişi - Alpay ÖZTÜRK - dahili:1902

Meksika Mexico City Fuarı - Aslıhan YILMAZ - dahili 1914

Rusya Moskova Fuarı - Şebnem EREN - dahili 1913

Almanya Frankfurt Fuarı - Uğur ASLANTAŞ - dahili 1907

Almanya Wolfsburg Fuarı - Aslıhan YILMAZ - dahili 1914

Çin Şangay Fuarı - Şebnem Eren - dahili 1913